We geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Stichting De Wilker wil zorgen deze verbinding tot stand te brengen.

Missie

Als Stichting De Wilker willen wij een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als Stichting De Wilker willen wij daarin een centrale, coördinerende, vernieuwende en stimulerende rol spelen.

Visie

Onze visie is een beweging op gang te brengen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien en de verbinding met elkaar te zoeken. Verbinding is het aan elkaar vastmaken en in samenhang brengen. Dit willen wij bereiken door middel van activiteiten te organiseren gebaseerd op gezamenlijke behoeften en interesses vanuit de samenleving. Een Stichting waarbij iedereen zich thuis voelt en er geen onderscheid wordt gemaakt.

Naam en logo

Het logo van Stichting De Wilker is gebaseerd op de kaart van de provincie Drenthe met een boerhoorn erin, wat inhoudt dat wij de samenleving bijeenroepen om zich met elkaar te verbinden.

De naam De Wilker is ontstaan uit het feit dat het pand aan De Lemzijde 87-88 te Emmen in 1972 is gebouwd en begonnen als één van de zeven lagere scholen in de wijk Emmerhout.

De betekenis van De Wilker = willekeur.

In het Drents woordenboek wordt Wilker als volgt omschreven:

Bepaling die inhield dat in de oogsttijd het werk gezamenlijk werd begonnen en beëindigd met een hoornsignaal van de wilkerhoorn. De boer die tijdens de oogststijd blies als teken, dat de volmachten van de boermarke bepaald hadden dat het koren rijp was en het oogsten kon beginnen, werd de wilkerboer genoemd. Ook het gezamenlijk beëindigen van de oogst werd door de wilkerboer aangegeven.

Inspiratie

Stichting De Wilker vindt het belangrijk dat ieder mens veel te ontvangen heeft om van te genieten en om samen te delen met anderen. Wij vinden waarden als dienstbaarheid en gelijkwaardigheid belangrijk.

Impact

Stichting De Wilker wil graag effectief zijn in het verbinden van de samenleving. De inzet van een groep vrijwilligers versterkt de verbinding met de wijk en de samenleving en zorgt ervoor dat er geen drempel is voor het zich welkom voelen.