Fiscaal

Gift
Voor het aftrekken van giften gelden een aantal voorwaarden:

 • U kunt giften doen aan een instelling die is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting De Wilker is momenteel bezig met de aanvraag van een ANBI status bij de belastingdienst.
 • Wij leveren geen tegenprestatie voor giften.
 • U kunt met bankafschriften/ kwitanties aantonen dat u een gift heeft gedaan.
 • Het totale bedrag van een gift dient meer te zijn dan het drempelbedrag.
 • Er mag voor een gift niet meer afgetrokken worden dan het maximum.
 • Voor meer informatie zie www.belastingdienst.nl


Periodieke schenking
Als je periodiek wil schenken, dan kan het bedrag volledig aftrekbaar zijn voor de belastingen. Hieraan zitten de volgende voorwaarden:

 • U moet de gift laten vastleggen. Dit kan via een notaris of via een schriftelijke overeenkomst met de ANBI.
 • Regelmatig maakt u geld over naar de ANBI (minimaal 1x per jaar) en dit wordt vermeldt in de notariële akte of de schriftelijke overeenkomst die u heeft gesloten met de ANBI.
 • Minimaal 5 jaar achter elkaar maakt u dit bedrag over naar de ANBI instelling conform de notariële akte of de schriftelijke overeenkomst (bij overlijden stopt dit).
 • De bedragen zullen continue ongeveer even hoog zijn.
 • Wij leveren geen tegenprestatie voor de giften.


Voor meer informatie over al deze zaken verwijzen wij u naar www.belastingdienst.nl