Gift

U kunt een eenmalige gift overmaken op Bankrekeningnummer: NL87RABO0376294566 t.n.v. Stichting De Wilker.
Ook is het uiteraard mogelijk om een periodieke schenking te doen. Dit is fiscaal aantrekkelijker dan een eenmalige gift. Dit is namelijk volledig aftrekbaar.

Uw giften worden volledig gebruikt ten gunste van Stichting De Wilker!
Heeft u zelf een specifiek doel waarvoor u de gift wenst te geven, maak dit kenbaar aan ons, zodat wij dit gezamenlijk kunnen realiseren.